news

اقدامات احتیاطی برای عملکرد شمع شکن

November 19, 2021

آخرین اخبار شرکت اقدامات احتیاطی برای عملکرد شمع شکن  0

1. اپراتور شمع شکن باید قبل از کار با ساختار، عملکرد، ملزومات عملیاتی و اقدامات احتیاطی ایمنی دستگاه آشنا باشد.پرسنل ویژه ای برای هدایت کار تعیین می شود.فرمانده و اپراتور باید سیگنال های یکدیگر را بررسی کرده و قبل از کار با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند.

 

2. تمرکز بر کار دستگاه شمع شکن، نه تنها برای حفظ ذهنیت، بلکه برای عملکرد منطقی ضروری است.عمل بعد از خستگی، نوشیدن یا مصرف مواد محرک و دارو ممنوع است.با افراد نامربوط صحبت نکنید، نخندید، دعوا نکنید و سر و صدا نکنید.سیگار کشیدن و خوردن غذا در حین کار ممنوع است.

 

3. اگر شمع شکن مجهز به ایستگاه هیدرولیک باشد، خط برق باید ایمن و قابل اطمینان باشد و کشیدن بدون اجازه اکیدا ممنوع است.عملکرد تجهیزات باید قبل از استفاده به دقت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که همه قطعات در شرایط خوبی هستند.

 

4. ماژول شمع شکن باید توسط یک سازنده معمولی و به دور از مواد اشتعال زا و مواد منفجره تهیه شود.

آخرین اخبار شرکت اقدامات احتیاطی برای عملکرد شمع شکن  1

5. هنگام تعویض ماژول جدید شمع شکن در حین کار، منبع تغذیه ایستگاه هیدرولیک باید قطع شود.

 

6. به شدت از مقررات نگهداری مربوطه دستگاه شمع شکن پیروی کنید و دستگاه را در تمام سطوح به دقت نگهداری کنید تا اطمینان حاصل شود که دستگاه همیشه در شرایط خوبی است.باید به طور معقول استفاده شود و به درستی کار شود.

 

7. در صورت قطع برق، استراحت یا خروج از محل کار، برق باید بلافاصله قطع شود.

 

8. در صورت صدای غیرعادی شمع شکن، فوراً کار را متوقف کرده و بررسی کنید.قبل از تعمیر یا تعویض لوازم جانبی باید منبع تغذیه قطع شود.

آخرین اخبار شرکت اقدامات احتیاطی برای عملکرد شمع شکن  2

9. پس از ساخت، منبع تغذیه را خاموش کنید و تجهیزات و مکان های اطراف را تمیز کنید.

 

10. اگر شمع شکن برای مدت طولانی متوقف شود، باید در انبار نگهداری شود و در برابر رطوبت محافظت شود.