پیام فرستادن
news

آموزش مهارت های حرفه ای

May 28, 2013

پکن Sinovo تجارت LTD. کارشناسان دعوت به آموزش مهارت های حرفه ای به کارمندان برای ارائه خدمات با کیفیت بالا به

مشتریان.

موضوع ویژه برای دستگاه حفاری چند منظوره در ماه مه. چنین آموزش های حرفه ای به طور معمول تبدیل خواهد شد.

اگر سؤالی دارید، به ما اطلاع دهید