پیام فرستادن
news

حفاری های تازه توسعه یافته عمدتا برای سنگ معدن سنگین استفاده می شود

June 5, 2015

جدید طراحی شده حفاری حفاری در فروش است. ماشین های جدید از یک کارخانه خارج می شوند.

لطفا با ما تماس بگیرید اگر میخواهید جزئیات بیشتری کسب کنید.